چاشنی های گرین لند

کریس کوپر آشپزی است که برای آشپزی کردن همیشه به سراغ بهترین مواد اولیه می رود و در بیست سال اخیر، طی سفرهای دور دنیایش، به دنبال شیوه های تازه و هیجان انگیز آشپزی رفته است. او همیشه بدنبال الهام گرفتن ازچیزهای جدید و تازه است و با پرواز ایر گرینلند در پی کشف ویژگیهای محصولات گرینلندی است.