بن 10

بن تنیسون، پسربچه ی ده ساله ای است که یک وسیله ای جادویی پیدا می کند. این وسیله می تواند او را به شکل ده قهرمان متفاوت درآورد که هرکدام توانایی های خاصی دارند. توسط قدرت این وسیله ی جدید، بن، پدربزرگش مکس و دخترعمه اش گوئن به دیگران کمک می کنند تا از شر نیروهای اهریمنی در امان باشند.  اما این بدان معنا نیست که او شیطنت های کودکانه اش را کاملا فراموش کرده باشد...