سفینه ی دانش

سفینه ی دانش یک سریال کارتونی تلویزیونی است که برای کودکان 3 تا 8 ساله در 208 قسمت شش و نیم دقیقه ای تهیه شده است. هرکدام از 9 کاراکتری که در این مجموعه هستند، شخصیت منحصر به فردی دارند که هیچگونه جنبه ی منفی در آن ها مشاهده نمی شود. شخصیت ها گاهی در برخورد با مشکلات و موانع یا نیروهای مخالف عکس العمل های متفاوتی از خود نشان می دهند.داستان های این سریال انیمیشنی، برمبنای اتفاقات ساده و روزمره ای است که ممکن است برای کودکان پیش بیاید و بسیاری از موضوعات آن  برپایه ی آموزش دوستی و برقراری ارتباطات مثبت و صمیمانه در جامعه است.