شکارچی املاک

اگر بدنبال سرمایه گذاری در شهرهای کمتر توسعه یافته ای هستید که در آینده سود سرشاری بدنبال داشته باشند، املاک ویتنام وسوسه انگیز است. سنگاپور یکی ازبهترین نقاط جهان برای خریداران املاکی است که از بانکوک می آیند. و به همین ترتیب در این برنامه به معرفی و شناسایی برخی از خریداران املاک و نواحی ارزشمندی که برای کار ساخت و ساز مناسب است پرداخته می شود.