ماریو، دوستدار محیط زیست

ماریو پیپلز، کارگردان و بازیگری است که به همراه خانواده خود زندگی می کند. او تصمیم دارد منزلشان را عوض کند زیرا گنجایش تمام افراد را ندارد. برای همین از تمام اعضای خانواده خود در مورد خانه بزرگ جدیدشان نظرسنجی می کند و طبعا هر کدام از بچه ها نظرو خواسته های  خود را اعلام می کنند. اما چیزی که بین همه مشترک است این است که آنها می خواهند خانه اشان سبز باشد.