خانه و طراحی

در این برنامه به بررسی طراحی و دکوراسیون داخلی بناهای برگزیده پرداخته می شود، توجه به عواملی چون خلاقیت و نوآوری در طراحی، استحکام، زیبایی، سادگی و در عین حال شیک و مدرن بودن و در راستای هماهنگی با طبیعت گام برداشتن از مباحثی است که در این مجموعه شاهد آن خواهید بود .