دکوراسیون تازه

این برنامه باالهام گرفتن از داستان های مردم و سفر به سراسرکشور ساخته شده است. مجریان این مجموعه به خانه های مردم رفته و به آنها راهکارها و ابزارهایی می دهند که زندگی شان را تغییر می دهد. مثلا وقتی در باغچه ی خانه ای، گیاهی سبز نمی شود و صاحبخانه نگران این موضوع است چه باید کرد؟ و کمک هایی از این دست به متقاضیانی که با مشکلات ریز و درشت روبرو هستند.