خانه های رویایی

این برنامه شما را به گردش درچند خانه رویایی می برد. این خانه ها معمولا درنقاط خوش آب و هوا قرار دارند و ازمنظره ی  زیبایی برخوردارند. یکی از این خانه های زیبا در ونکوور کانادا است که صاحب آن برای اسکی و تفریح به آنجا رفته و از امکانات رفاهی آن برخوردار می شود. این خانه ها اکثرا از فناوری های نوین بهرمند هستند.