کالری ممنوع

سریال "کالری ممنوع"، سریالی ست در ژانر ِ کمدی با مضمونِ حفظِ اندام که دغدغه ی امروز مردم جامعه است. قصّه ی تک تک پرسنلِ یک شرکت ی مُد وَ فشن که هر کدوم با طنازی خودشون، خنده رو به لب ِ بیننده میآرن. اما در بین این همه طنز، "رکسانا"، دختریه که با نقشه حقیقت رو از مدیریت پنهون کرده و َ باعث میشه تا ....بالاخره کالری پیروز میشه یا نه؟