خانواده والنتیا

در قرن بیست و یکم، بیست و یک نفرتصمیم می گیرند در یکی از خانه های مجلل اربابی زندگی کنند. شش نفر از آنها که در طبقه بالا ساکن می شوند، اعضای خانواده و پانزده نفر دیگر خدمتکارانشان می باشند. این افراد به مدت سه ماه فقط از روی کتاب قانون رفتار می کنند و هرکدام از آنها...