چکاوک

این سریال، دیدگاه جدیدی را در مورد کتاب های کلاسیک ترک، پیش روی بیننده قرار می دهد. " فریده" بازیگر اصلی در نقش دخترجوان یتیمی است  که به اجبار وارد مدرسه شبانه روزی شده و گاهی برای تعطیلات نزد خاله اش برمی گردد. در همین اثنا او عاشق پسر خاله جذابش، کامران می شود و عشق متقابل آنها روز به روز بیشتر و عمیق ترمی گردد. در این سریال تحسین برانگیز، شما شاهد شهامت، عشق و شوخ طبعی هایی خواهید بود که در معرض دید بیننده قرار می گیرد.