زیر پوست شهر

داستان این فیلم در مورد خانواده ای است که از یک روستا به محله پایین شهراستانبول نقل مکان می کنند. دراین سریال تلویزیونی شاهد نمایش روی دیگر سکه هستید یعنی نمایش فرهنگی متفاوت، اصیل و واقعی در مورد فحشا و واقعیت های استانبول که هرگز به تصویر کشیده نشده است. اتفاقی که پیش از این هیچوقت در هیچ سریال تلویزیونی بیان نشده بود. چرا که همیشه استانبول زیبا برای مخاطبین به تصویر کشیده شده اما این سریال مردم واقعی و زندگی در جریان استانبول را در معرض دیدگان شما قرارمی دهد.تمرکز داستان براستان تارلاباسی آناتولی است و خانواده ای که از روستا به محل جدید نقل مکان می کنند و با ماجراجویی هایی که در انتظارشان است مواجه می شوند."توپتا" خانواده ای بهم  پیوسته و قدرتمند هستند. "مری" بعد از فوت همسرش به همراه بچه های پدر از دست داده به استانبول آمده. مری یادآور بیوه زنان و بچه های یتیم آنها ست. آنها کم کم اتفاقات ناخواسته ای را تجربه می کنند و به تدریج با اصرار خانواده توپتا مجبور به مهاجرت می شوند."هاتر سکلتر" به امید یافتن زندگی جدید به استانبول آمده. آنها تلاش می کنند تا در برخورد با مشکلات جدیدی که در شهر برایشان پیش می آید موفق شوند. زمانی که از " ماردین" به استانبول می آیند به خانواده ای دیگر تبدیل می شوند.اتفاقات سریال و زندگی خانوادگی آنها به صورت دراماتیک نمایش داده می شود.