سیلا

سیلا در"ماردین" یکی ازشهرهای جنوب شرقی ترکیه به دنیا آمده است. پدرش جلیل که از پس مخارج زندگی برنمی آید، سیلای کوچک را به خانواده ثروتمندی در استانبول می سپارد و او در خانواده ای مرفه ومتمول تر از فامیل واقعی خود بزرگ می شود. روزی برادرواقعی سیلا عاشق خواهر خان طایفه شده و او را می رباید. اهالی روستا نسبت به آداب و رسوم بسیار پایبند هستند و در فرهنگ آنها مجازات فردی که دختری را به قصد ازدواج بدزدد در سه انتخاب خلاصه می شود: یا باید خانواده رباینده را بکشند، یا خود رباینده را به قتل برسانند و یا خان باید با خواهر فرد رباینده ازدواج کند. در این مورد، برادر سیلا تصمیم می گیرد تا خواهر فراموش شده اش را به ازدواج "بوران"، خان طایفه درآورد.برای نجات جان برادر، سیلا تصمیم می گیرد با بوران که تا کنون او را ندیده و نمی شناسد، ازدواج کند.پس از ازدواج، او زندگی جدید خود را درخانه ای بزرگ و با آداب و رسوم عجیب وغریب که برای او تازگی دارد، آغاز می کند. با همه نا خوشی ها و تضادهایی که دوروبر او را فراگرفته است، سیلا رضایت و شادمانی غیر قابل وصفی را از شخصی که هرگز از او انتظار محبت و عشق نداشته حس می نماید. برخورد سرنوشت ساز او و بوران نه تنها زندگی سیلا را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه برای خانواده اش نیز بسیار تاثیر گذار است.در این داستان شما با آداب و رسوم خشک و انعطاف ناپذیرو قدیمی طوایف روستایی بخش جنوب شرقی ترکیه آشنا می شوید. آیا عشق می تواند بر رسوم قبیله ای چیره شود؟ آیا سیلا می تواند موفق به فرار گردد؟ آیا فلب مهربان بوران، خان طایفه، عقیده سیلا را عوض می کند؟