دیلا

دیلاعروس زیبای خانواده "بارازوگلو" است. زندگی زیبای او با به قتل رسیدن شوهرش توسط رضا، پسر ارشد خانواده "کاراداگلی" به هم می ریزد. دیلا قسم می خورد که انتقام همسرش را از او بگیرد و او را بکشد به همین جهت از استانبول به مزرعه ای که متعلق به پدر شوهرش می باشد نقل مکان می کند تا بتواند نقشه انتقام خود را عملی نماید.وقتی رضا دیلا را برای اولین بار می بیند، بدون اینکه بداند او عضوی از خاندان بارازوگلو است دلباخته او می شود. دیلا نیز با دیدن رضا عاشق او شده بدون اینکه بداند رضا قاتل همسر سابقش است.در این داستان شما شاهد عشق دونفر از دو خانواده ای که با هم در تضاد هستند، خواهید بود.آیا دیلا خواهد فهمید که رضا، قاتل همسر سابقش بوده است؟ آیا دیلا و رضا می توانند عشق خود به یکدیگر را کنترل کنند؟ آیا گذشته فراموش شدنی است؟