جودا و اکبر

جودا اکبر، یک درام حماسی  در مورد داستان ازدواج سیاسی اکبرشاه و شاهزاده ی راجپوت،"جودها" است. این واقعه در قرن شانزدهم اتفاق افتاده است. فیلم، در مورد اینکه چطور ازدواج آنها تقدیر کشور هند را رقم می زند متمرکز می شود. ازدواجی که بعدها عشق را نیز با خود به همراه می آورد. همچنین در این دوره، جنگ¬های پیش آمده،  روابط مغول¬ها و راجپوت¬ها نیز به تصویر کشیده می شود. دراین مجموعه شاهد عملکرد ملکه، دادگاه¬ها، روسپی¬ها، وزرا و تاثیر آنها بر داستان عشق  پادشاه "اکبر" و ملکه "جودها" خواهید بود. همچنین دراین فیلم می بینیم  که چگونه پادشاه مغول (جلال الدین) از طرف مردم به "اکبر" ملقب می شود.