کارادایی

داستان فیلم مربوط به سالهای 1970 در استانبول است. ماهور کارا، جوان خوش تیپی است که به کار تعمیر کفش مشغول بوده و از یک زندگی نسبتا راحت و متوسط برخوردار است. او با خانواده اش یعنی پدر، مادر، دو خواهر و یک برادر با شادمانی زندگی می کند. اما زندگی آرام و راحت او درست همزمان با نامزدی با آیتن زیر و رو می شود.پدر ماهور کارا، نظیف کارا متهم به قتل شده و شاهدان گواهی داده اند که او را در صحنه جرم و در حالی که هنوز مسلح بوده است دیده اند. بعد از جلسات متعدد، دادگاه نظیف را مجرم خوانده و او برای جرم مرتکب نشده محبوس می شود. ماهور کارا حکم دادگاه را باور ندارد چرا که به بیگناهی پدرش ایمان دارد. او تمام تلاش خود را می کند تا بیگناهی او را به اثبات رساند. اما یافتن شواهد و دلایل برای این پرونده بسیار دشوار است. او با عوض کردن هویت اصلی خود و برگزیدن نام صالح، تصمیم می گیرد تا خود را به قاضی پرونده نزدیک کرده بلکه با تحقیق در مورد جزئیات بیشتر، بتواند قاتل واقعی را بیابد. ماهور کارا به عنوان کارآموز حقوقی با فریده که یکی دیگر از قضات پرونده است همکاری می کند. فریده از خانواده ای مرفه بوده و در حرفه خود متبحر است. ماهور کارا همواره در تلاش است تا مسائل را ازدیدگاههای متفاوتی برای فریده مطرح نماید. با گذشت زمان عشق فریده در دل ماهور کارا ریشه می کند اما ماهور کارا با پنهان کردن این عشق می خواهد به هدف اصلی خود که آزادی پدرش می باشد دست یابد. او اول عدالت را برای پدرش می خواهد و بعد عشق فریده را برای خودش...