کاخ نشینان

این سریال ماجرای خانواده ای ثروتمند است که تمام دارایی خود را از دست داده اند. آنها عمارت باشکوه خود را می فروشند و قصد جابجایی دارند. این خانواده مطلع می شوند که خدمتکار قبلی این عمارت که سالها در این منزل باشکوه به صاحبان آن خدمت کرده، صاحب جدید عمارت شده است. او به همراه دخترش به این عمارت نقل مکان می کند. اما داستانی قدیمی در پشت پرده این اتفاق وجود دارد. از طرفی پسر رقیب این خانواده که در عین حال از همکاران و دوستان آنها نیز بودند، با طرح یک نقشه و داشتن هدف، به آتا، پدر خانواده اصلی این داستان پیشنهاد همکاری می دهد اما آتا قبول نمی کند. بعد از جابجا شدن و آمدن صاحبان جدید، دختر صاحب جدید این عمارت از میان وسایل قدیمی دفتری از دست خط مادرش پیدا می کند. او احساس می کند که راز های بسیاری در این دفتر وجود دارد. ارتباطی عمیق بین صاحبان قبلی این عمارت و این دختر وجود دارد که در طول این سریال خواهیم دید.