سیلوئت

سیلوئت : فیلم سینمایی سیلوئت داستان روانپزشکی است که درگیر ماجرای یک پرونده جنایی می شود. یکی از بیماران وی به طور مشکوکی گم شده و پلیس به دنبال حل داستان مرموز این پرونده می باشد. پلیس به روانپزشک موردنظر ماجرا مشکوک است و به او برای همکاری با این بیمار تهمت می زند. در نهایت مشخص می شود که این ها نقشه هایی برای گرفتن انتقام از این روانپزشک بوده است. دختر سعی دارد تا انتقام مادر خود را که یکی از بیماران قدیمی این پزشک بوده است را از وی بگیرد.