بزم

بزم برنامه  سرگرم کننده هست که با هدف اطلاع رسانی و اشاعه ی هنر موسیقی و در حاشیه حمایت از هنرمندانی که به صورت حرفه ای کاردان و کاربلد هستند که البته برخی از این اشخاص سرشناس ویا به قولی مشهور میباشند و عده ای هم که بیشتر روی ابعاد هنری آثارشان متمرکز بوده اند فرصتی خواهند داشت برای معرفی بیش از پیش به مخاطبین تلویزیون جم..... لازم به ذکر هست که این برنامه میتونه یکی از جدی ترین حامیان هنر موسیقی و هنرمندان موسیقیدان باشه.....