راهزنان در دنیا حکومت نمی کنند

حکایت سریال «راهزنان در دنیا حکومت نمی کنند»، داستانی مافیایی، اکشن و در عین حال خانوادگی است. حیضیر چاکربیلی از سنین جوانی به دنیای زیر زمینی و تجارت اسلحه راه پیدا می کند. او به جای برادر بزرگترش که در جوانی در این راه کشته شده، در گردهمایی یک گروه مافیا جایگاه مخصوصی پیدا می کند. دولت قصد دارد اونال را که رییس این گروه است و باعث کشته شدن برادر حیضیر شده، از مقام خود در این گروه کنار بگذارد و حیضیر را به جای او بنشاند تا بتواند با این گروه مافیا همکاری کند. روابطی خانوادگی بین این دو گروه دولتی و مافیایی وجود دارد که باعث نزدیکی دورادور این دو گروه و حمایت دولت از این گروه مافیا شده است. اما خصوصیت بزرگ و مهم این گروه مافیا این است که آنها در تجارت های خود هرگز به گروهک های تروریستی سلاح نمی فروشند و کسی که از این قانون سرپیچی کند خائن محسوب می شود. اونال یکی از اعضای این گروه و رییس فعلی آن، در گذشته عضوی از سازمان اطلاعات کشور بوده است. در طرف دیگر حیضیر و روابط خانوادگی اش بخش عظیمی از داستان را به خود اختصاص می دهد که سریال را جذاب تر ساخته است.