هسل

سریال "هسل" داستانی بسیار تاثیرگذار است که احساس مقدس مادرانه را به تصویر می کشد. حکایت ملک، دختر کوچکی که در خانواده اش مشکلات زیادی دارد و دچار کمبودهای عاطفی از طرف مادرش است. او در این زندگی سخت، صاحب شخصیتی بسیار محکم و قوی شده و به صورت اتفاقی با معلمی که موقتا به مدرسه او آمده، آشنا می شود. معلم این دختر بچه کوچک که هسل نام دارد، با او احساس همدردی می کند و به وی علاقمند می شود. "هسل"، در کودکی به خانواده ای امانت داده شده بود و همیشه به دنبال سبب این موقعیت خود می گردد. به همین دلیل، رابطه ای عاطفی میان او و شاگردش شکل می گیرد و سعی می کند تا ملک را از زندگی دشواری که دارد، نجات دهد.