رستاخیز

سریال "رستاخیز": پسر سلیمان شاه یعنی ارطغرل شاهزاده نومان و دو فرزندش را از دست شوالیه های معبد نجات داده و عاشق دختر شاهزاده سلجوقی می شود و آنها را نزد قبیله اش به چادر می برد. بعد از مدتی فرمانده سپاه سلجوقی برای پی گرفتن شاهزاده و فرزندانش به چادر ارتغرل می آید. اما رییس قبیله پدر ارطغرل سلیمان شاه آنها را پش نمی دهد. فرمانده مجبور می شود برای پس گرفتن آنها از راه دیگری وارد شود. از طرفی نیز این قبیله به دنبال جایی برای کوچ هستند. برای این کار رییس قبیله سلیمان شاه پسرش را زودتر از کوچ به العزیز شاه حلب فرستاد. آنها تصمیم گرفتند به حلب کوچ کنند. اما بعد از کوچ ارطغرل متوجه خیانت های بسیاری خواهد شد. و داستان ادامه می یابد.