قشر مرفه

سریال "قشر مرفه": داستان جوانانی از موقعیت های اجتماعی متفاوت است که هیچ کدام از جایگاهی که در آن قرار دارند، خوشحال و راضی نیستند. حکایت حول محور رابطه 4 جوان می چرخد. جانسو از خانواده ای بسیار ثروتمند و مرفه است که به دلیل فشارهایی که از طرف مادرش به او وارد می شود، قصد دارد زندگی خود را تغییر دهد و به دنبال نشانه ای می گردد. او به صورتی کاملا اتفاقی مشغول به کار در یک فروشگاه بزرگ می شود. برای اینکه هویتش آشکار نشود، خود و خانواده اش را معرفی نمی کند. او طبق اتفاقات بسیار جالبی که رخ می دهد، در آن فروشگاه عشق خود را پیدا می کند و داستان به این شکل آغاز می شود.