فاز مثبت

برنامه فاز مثبت برنامه ایست طنز ، که سعی دارد با زبانی طنز به یکسری از رفتارهای غلط در جامعه اشاره کرده و له صورت غیر مستقیم سعی در تصحیح این رفتار می کند . این برنامه به صورت روزانه در عید نوروز با محوریت نوروز پخش می شود و بعد از ایام نوروز به صورت هفته ای یکبار از مجموعه شبکه های جم پخش می شود