طنزی مات

طنزی مات مجموعه طنز آیتمهای کوتاه با مضامین اجتماعی که محوریت موضوعات آن در مورد معضلات بیکاری ، فقر، اختلاف طبقاتی، دروغ، دزدی، و همچنین در تقابل ان موضوعاتی چون، عشق، محبت و دوست داشتن در این ایتمها به چشم میخورد، در کل سعی شده است با فضایی شاد و نیم نگاهی به این موضوعات اوقاتی خوش را فراهم آورد.