آشپزی خلاق

 در دنیای وسیع آشپزی پدیده ی اشپزی خلاق از اعماق خلاقیت های بینظیر در طبخ انواع غذا ها طمع ها و مزه ها و چاشنی ها سرچشمه گرفت، هدف از این مقوله انجام نهایت راحتی سادگی و به غایت خوشمزگی و البته به کار بردن قوه ی خلاقیت شما در پخت غذا می باشد برنامه اشپزی خلاق کار خود را با چندین فصل از ویدئو های اموزش آشپزی و چاپ کتابی به همین عنوان آغاز کرده و در راستای بهبود و رواج این نمونه از آشپزی نوین اهداف اقدامات و گامهای بلندی در دست اجرا دارد.