ذره بین

هر صنعت دارای تعریف‌ها و تعبیرهای متفاوتی است که براساس جایگزین‌پذیری فراورده‌ها، فرایند تولید ارائه می شود . برنامه ذره بین کاری از گروه جم با موضوع آشنایی در مورد تاریخچه و مرور مراحل تولید کالاها می باشد و شناخت و اطلاعات را در اختیار ببینده می گذارد که برای هر کالا چه مراحلی طی می گردد .