دریفت

برنامه ی دریفت به منظور تولید آدرنالین بالا برای بیننده طراحی شده. این برنامه با حفظ اصول و امنیت، هایش می دهد. هدف اصلی برنامه ی دریفت آموزش صحیح رانندگی می باشد، به Ž زیبای رانندگی را برای بیننده طوری مخاطب متوجه اصول دریفت شود و از انجام کارهای هیجانی و خط رناک در جاده های متداول شهر خودداری کند. در این برنامه بیننده با نصیحت های حرفه ای ترین رانندگان جهان نیز آشنا می شود تا متوجه شود انجام کار های هیجانی با ماشین، نیاز به شرایط بسیار خاصی دارد. برنامه ی دریفت همچنین تصاویر متنوع و ایش می گذارد و از طرفی بیننده را با ایده Ž خلاقانه از رانندگی ماشین و هدایت زیبای انواع ماشین های کنترلی به های جدید و نوین تزئین خودروها آشنا می سازد. این برنامه بیشتر هدف سرگرمی و هیجانی دارد و از جنبه های تکنیکی و مکانیکی اتومبیل خود داری می کند تا بیشتر بیننده های جوان و نوجوان را به خود جذب کند.