متخصصین

برنامه متخصصین برنامهٔ هست ۳۰ دقیقه که با حضورِ کارشناسان متبحر در هر رشته  به بررسی و معرفیِ تجارت یا تخصص آگاهی دهندگان میپردازد ،این برنامه در بهترین ساعت تلوزیون پخش و در دو روز متوالی تکرار خواهد شد.

جزئیات برنامه

پخش:متخصصین
آخرین بروز رسانی:
جدیدترین قسمت:
تعداد نمایش: