ساینس شوی بچه ها

موضوع این برنامه در مورد اخبار علمی و تاریخی و آشنایی با مفاهیم علوم است و همزمان جذاب و هیجان انگیز می باشد. مباحث مختلفی از جمله شیمی، فیزیک، زیست شناسی، حشره شناسی، روانشناسی، گیاه شناسی، نجوم، جانورشناسی، هواشناسی، پزشکی، انسان شناسی و علوم کامپیوتردر این برنامه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. این شوی تلویزیونی عناوین بسیار متنوعی با موضوعات تغذیه  و علوم تفضیلی دارد ومخاطبین آن اکثرا کودکان و نوجوانان هستند.