پیاده روهای خالی

فیلم "پیاده روهای خالی"، در ژانر عشقی-اجتماعی، داستان زندگی جوانی برازنده و خوش سیما به نام "باربُد" را به تصویر می کشد که خارج از کشورش، در رشته ی حقوق بین الملل، مشغول به تحصیلست.... داستان ِ عشق او به دختر زیبای عراقی که به مرور زمان با پاکی شان، شکل گرفته است... اما هنوز شیرینی عشقشان را نخورده، دیدن ِ یک عکس، کامشان را تلخ میکند.... یک اتفاق در زمانهای گذشته، نفرت و کینه و انتقام را برای قهرمان داستان به همراه می آورد تا جاییکه .......وَ این قصّه را باید دید