آشپزی دو نفره

سرآشپز مشهورجهانی ریما وی الورا به سراسر دنیا سفر کرده و با آشپزهای معروف در ارتباط بوده است. او نتایج نوآورانه ای را ازاین دیدارها در معرض نمایش می گذارد و دستور العمل  و روش های پخت و پز مناطق مختلف را به اشتراک می گذارد. او بعضی از دستورات را عوض کرده و غذاهای لذیذتری به شما تحویل می دهد. از ویتنام و تایلند گرفته تا ورونا ، غذاهای محلی را با طعم و بوی متمایزش و فرهنگی که از آن نشات می گیرد به بیننده ارائه می دهد.