شهر ذائقه ها

دراین مجموعه شش قسمتی که سفری به مومبی، مسکو، مونیخ، استانبول، شانگهای و رم را نشان می دهد، به بینندگان ، اطلاعاتی در مورد پخت و پز در هرکدام از شهرهای یاد شده داده می شود. و در کنار آشپزی، سنت ها و فرهنگ و آداب و رسوم این شهرها نیز به بینندگان معرفی می گردد. هر اپیزود مربوط به یک شهر است که در آن یکی از آشپزهای معروف ، غذای مخصوص آن شهر را درست می کند. و بینندگان، آشپز را در خرید لوازم و مواد اولیه در همه جا دنبال می نمایند و بدین ترتیب به کشاورزان و تولیدکنندگان هم کمک می گردد.