آشپزخانه من

این برنامه آشپزی با مسافرت در استرالیا آغازمی شود و هدف آن برگزاری مسابقه ی بی نظیر آشپزی در سراسر استرالیا است. روال برنامه به این صورت است که خانه ها را باید به رستوران تبدیل کنند و دو تیم با هم به رقابت بپردازند و سه وعده غذایی را آماده نمایند. ایالت های استرالیا در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. تیم ها مسافرت کرده و به غذاهای یکدیگر امتیاز می دهند. اما در نهایت این، داوران هستند که حرف آخر را می زنند و سرانجام به نتیجه نهایی رای خواهند داد. داوران به دنبال یک تجربه واقعی هستند.آنها بدنبال بهترین بهترین ها هستند و این فرصت را به شرکت کنندگان می دهند تا بتوانند گرداننده ی یک رستوران واقعی باشند.