داستان آبجو

آبجو یکی از محبوب ترین و البته قدیمی ترین نوشیدنی های الکلی روی کره زمین است.برخی از باستان شناسان بر این باورند و ادعا می کنند که آبجو به تنهایی در شکل گیری تمدن ها تاثیر بسزایی داشته است. وقتی نیاکان ما درعصر نوسنگی برای اولین بار شروع به کشاورزی و تشکیل جامعه کردند با کاشت و پرورش جو، نوعی آبجوی ابتدایی تولید می کردند. امروزه سالانه بیش از صد وبیست میلیارد لیتراز این محصول تولید می شود که تقریبا دوبرابر میزان آبی است که روزانه در بندر سیدنی درجریان است...