فرشتگان کیک چارلی

در دامنه کودکی درکیپ تاون، نانوایی چارلی و خانواده اش وجود دارد که از تیمی خلاق تشکیل شده است. قدمت مغازه بیست سال است و در واقع یک تجارت خانوادگی شان از والدین به فرزندان رسیده است. آنها در پخت کیک محدودیتی ندارند و کیک های شاد و خلاقانه ای درست می کنند چون معتقدند مردم با دیدن کیک هایشان خوشحال می شوند و اصولا خودشان را با این کار به نحوی درجشن های مردم شریک می دانند.