برترین های راک

 ما دردنیای خارق العاده ای زندگی می کنیم . چیزهای زیادی برای یاد گرفتن هست. همفکری ها و تعاملات زیادی وجود دارد. دراین سری برنامه ها شما با تنی چند از ستاره های سرشناس موسیقی راک آشنا می شوید. ستارگانی که برای موسیقی سیاهپوستان و سفیدپوستان فرقی قائل نیستند و تنها به ارزش موسیقی معتقدند.