عروس های رویایی دیزنی

سالانه بیش از سی هزار جشن عروسی در شهربازی والت دیزنی برگزار می شود. زوج هایی از سراسر دنیا برای برگزاری مراسم ازدواجشان این محل را انتخاب می کنند. آنها بنا به درخواستشان می توانند مراسمی ساده و بی سر و صدا داشته باشند و یا یک مراسم ویژه به سبک دیزنی. آنها حتی می توانند از کلکسیون مخصوص دیزنی استفاده کنند. در این برنامه نشان داده می شود که دیزنی چطور آرزوها را برآورده می کند...