تولد حیات وحش

این داستان، شبیه یک داستان تخیلی است با این تفاوت که کاملا واقعی است. ما هنوز نمیدانیم که داستان چطور تمام می شود. اما داستان در گذشته های خیلی دور شروع شده است. در سرزمین های خیلی دور. نه با یک نفر بلکه با دونفر. مادرخوانده ایی مثل فرشته در زندگی واقعی. "دافنه " در کنیا متولد شد و با خانواده اش در پارک ملی"تساو" زندگی می کرد. وقتی شکارچیان غیر قانونی فیل ها را به خاطر عاجشان کشتند، دافنه، سرپرستی بچه های یتیم آنها را بر عهده گرفت...این برنامه به معرفی برخی از دوستداران و حامیان حیات وحش می پردازد.