زمین از نگاهی دیگر

در این مجموعه برنامه، طی سفربه نقاط مختلف کره زمین با خصوصیات آب و هوایی، مناظر دیدنی، فرهنگ اقوام و اطلاعاتی ازاین دست آشنا می شوید. به عنوان مثال در سفری به آفریقای جنوبی از شهر کیپ تاون دیدن کرده و به بررسی تاریخچه جغرافیایی و بافت شهری و نیز موقعیت کوهها و دریای اطراف آن پرداخته می شود.