عشق و پول

این برنامه به بررسی زندگی افرادی می پردازد که با امید آغاز کاری نوین و کسب ثروتی فوری وام دریافت کرده اند اما سرمایه گذاریی که آنها بدان امید بسته بودند، جواب نداده و بجای کسب سود میلیونی، صدها هزار پوند بدهکارند. همه مردم داستان مشابهی در مورد این که چطوربه جایی که هم اکنون رسیده اند، ندارند. وقتی که مشکلی پیش می آید، ممکن است یک نفر رو به نابودی برود. برخی با دریافت کارتهای اعتباری به این روز می افتند و برخی دیگر با  دریافت وام. هرچند وام گرفتن بسیار آسان است اما آنها دقیقا نمی دانند چه اتفاقاتی ممکن است برایشان رخ دهد.