شوی آنوپام کی یر

شوی تلویزیونی آنوپام کی یر (هرچیزی ممکن است)این شوی تلویزیونی کار خود را در سال 2014 و در شبکه تلویزیونی کالرزآغاز نمود. مجری این برنامه آنوپام کی یر است. در این مجموعه برنامه، هر هفته یکی از افراد معروف بالیوود دعوت شده و با او مصاحبه و گفتگو می شود. میهمان اولین برنامه ی آن شاهرخ خان بود . فصل اول این شوی تلویزیونی در 21 دسامبر 2014 خاتمه یافت. فصل دوم آن در 2 آگوست 2015 با مصاحبه ی پریانکا چوپرا آغازشد و آخرین سلبریتی، کاجول بود که در 1 نوامبر 2015 و در آخرین اپیزود در این برنامه حضور یافت. افرادی مانند کانگاناراناوات، سونام و آرجون کاپور، وارون و دیوید داوان، آنیل کاپور، عرفان خان، بومان ایرانی، مادهوری دیکشیت و ریشی کاپور از میهمانان این برنامه بوده اند.