لحظه

لحظه! واژه‌ای که در نگاه نخست کوتاه و گذرا به نظر می‌رسد ولی اگر خوب در آن تامل شود حجمی به وسعت یک زندگی دارد.لحظه ممکن است چشمی از جهان فرو بندد یا نگاهی رو به جهان بگشاید.لحظه می‌تواند عاشق‌ کند و از متنفری ریشه‌ دار رها سازد.لحظه می‌تواند فاجعه‌ای به همراه داشته باشد که تاریخ «هیروشیما» را بسازد یا از شهری پویا خاطره‌ای به نام «بم» بر تارک قاب‌ها و عکس‌ها نقش بزند!لحظه می‌تواند با تبریک یا تسلیت همراه باشد.آری، لحظه وسعت و قدرت دارد.«لحظه»‌ی ما یک تلنگر است، یک شوک و یک یادآوری دردناک.تلنگر به خودمان، که شاید برخی داشته‌هایمان را بهتر ببینیم. یک شوک، که اگر داشته‌ها را از دست‌ بدهیم چه حالی پیدا می‌کنیم و یک یادآوری، یادی از لحظه‌ی رفتن. یاد آن لحظه‌ی شومی که 28 مرداد 87 با رفتن خسرو شکیبایی تجربه کردیم، یا 28 مرداد 93 و رفتن سیمین بهبهانی و ...بیایید قدر لحظه را در لحظه بدانیم.