برقص هند برقص

این برنامه یک شوی رقص هندی است که درآن میتون چاکرابورتی به عنوان پیشکسوت، رقصنده ها را ارزیابی می نماید.در این شوی تلویزیونی، که شاهد نمایش رقص های سنتی هندی می باشیم، رقص هایی نظیر سمبا، جاز، هیپ هاپ ، کالاریپایاتو و رقص های ترکیبی هم  در معرض نمایش و قضاوت قرار می گیرند. این شو در سه شاخه ی مختلف معرفی می شود. در یک بخش رقصنده ها تحت تعلیم یکی از اساتید بزرگ رقص قرار می گیرند و تیم برنده پنجاه هزار لاک روپیه به عنوان جایزه دریافت می نماید. جوایز دیگری نیز در این برنامه برای برندگان درنظرگرفته شده است و مهم ترین عنوان یعنی "بهترین رقصنده ی هند" نصیب فرد پیروز خواهد شد.اساتیدی چون ترنس، رمو دسوزا، گیتا کاپور و موداسار خان در مراحل مختلف به قضاوت رقصنده ها و رقص ایشان می پردازند. این شوی تلویزیونی بارها جایزه ی بهترین شوی واقعی و اجتماعی را از آن خود ساخته است